Hooda Math

Web adresa

Typ portálu

portál s matematickými hrami

Jazyk

anglickyPopis

HoodaMath.com je bezplatná stránka s matematickými online hrami. Společnost Hooda Math, kterou založil učitel matematiky na střední škole, nabízí více než 700 matematických her pro různé věkové kategorie od předškoláků až po střední školy. Hry lze filtrovat podle ročníku, matematického tématu (sčítání, odčítání, násobení, dělení, zlomky, celá čísla, algebra) nebo podle kategorie (závody, únikovky, nakupování, rozvíjení světů, logické hry, geometrické, fyzikální hry, hry se slovy). K dispozici jsou také různá videa, tutoriály, prostředí pro interaktivní manipulaci s různými objekty (váhy, algebraické dlaždice, bloky kostek, stovkové tabulky) a testy na čas z aritmetiky (počítání s přirozenými čísly zpaměti a pod sebou, se zlomky a celými čísly). Hry jsou jednoduché provedením i na pochopení, většinou jsou zaměřené na jedno matematické téma. Některé mají úvod do hry jako její součást, většinou je stručný popis instrukcí pod herním oknem.

Výběr z her zejména pro přelom ZŠ/SŠ:

Slope Intercept Surround:K vyznačenému úhlu v rovině vybrat koeficienty lineárních funkcí, jejichž grafy oblast ohraničují

Calculus Game: Ze dvou daných grafů rychlosti vybrat ten, kterému odpovídá větší ujetá vzdálenost

Sand Grid: zadány dvě pozice bodů v kartézské soustavě souřadnic, úkolem je dokreslit křivku tak, aby se písek padající z prvního bodu sesypal k bodu druhému

Jumping Aliens: hra typů závod na úpravy jednoduchých algebraických výrazů – celočíselné násobky mocnin proměnné