Kontakt

Fakulta aplikované informatiky

Najdete nás na Fakultě aplikované informatiky univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.