Exploding dots

Typ portálu

rozvíjející

Jazyk

anglicky, francouzsky, polsky, španělsky, svahilskyPopis

V oficiálním popisu stránek lze nalézt, že jde o globální matematický projekt založený na interaktivní hře zaměřený na vizuální výuku předuniverzitní matematiky. Je potřeba však uvést na pravou míru, že aktivity projektu nevedou k standardnímu vzdělávání v rámci kurikula. Na vizuálně-manipulačních aktivitách jsou nestandardním způsobem ilustrovány vztahy a vlastnosti číselných bází společně s operacemi, které jsou na nich prováděny. Jde o nekonvenční přístup pro ty, které baví myslet netradičně. V našem školském systému by šlo asi o aktivity pro zájemce, něco navíc (i když ne kvůli složitosti), nebo třeba náplň volnočasových aktivit.

Registrace je (momentálně) zdarma, je zde možnost vytvořit ve webovém prostředí vlastní kurz.

Aktivity se nacházejí na 12 „ostrovech“, jejich náplň na sebe postupně navazuje (ale lze přeskakovat). Projít ostrov znamená prohlédnout si videa s vysvětlením aktivit, případně projít psaný text na stránce a realizovat připravené interaktivní aktivity.

1 Mechania

 • 3 stanoviště: stroj 1<-2,1<-3,1<-10
 • Stroj: tabulka s políčky, dvě tečky v políčku explodují a objeví se jedna v sousedním políčku nalevo
 • Simulace zápisu čísel ve dvojkové, trojkové a desítkové soustavě
 • Vysvětlující videa jsou následovány klikací aplikací, kde lze ukázaný princip rovnou vyzkoušet
 • Přenášení teček do dalších políček napravo i nalevo

2 Insighto

 • Přidání numerické hodnoty políčkům
 • Převádění čísel tam a zpět v soustavách 2,3,10
 • Lze převést tečky i přes několik políček

3 Arithmos

 • Sčítání s přechodem přes desítku
 • Násobení pozice po pozici a převod
 • Na konci lze přejít na ukázání souvislostí metod u násobení deseti, sčítání pod sebou, násobení pod sebou, volný průzkum

4 Antidotia

 • Antidot jako opačný prvek u operace sčítání
 • Odčítání pod sebou “zleva”, ilustrace ve “stroji”

5 Obelus

 • Ilustrace dělení jedno i víceciferným číslem (beze zbytku) ve stroji
 • Dělení se zbytkem

6 Eks

 • Stroj o obecné bázi x, dělení polynomu polynomem (nejprve přirozené koeficienty, pak rozšíření na celé koeficienty)
 • Na konci možnost přejít na větu o zbytku a na násobení polynomů
 • Něco chceš? Make it happen and deal the consequences.

7 Infinitia

 • Dělení polynomu polynomem vedoucí k nekonečným řadám

8 Decimalia

 • Zavedení desetinných čísel, převody zlomků na čísla s desetinným rozvojem
 • Sčítání a odčítání desetinných čísel
 • Na konci možnosti – převody, iracionální čísla, desetinná čísla v jiných bázích

9 Weirdutopia

 • Neceločíselný základ, např. 2<-3 – základ 3/2
 • Nezáleží na pořadí explozí
 • 2<-4 totéž co 1<-2
 • -1<-4 stroj

10 Unusualus

 • 1=0.999999…
 • …9999=?-1
 • Kdy má smysl …9999? číselná osa „multiplikativní“

11 Napierus

 • Grape Codes – kódování prakticky pomocí hroznů v miskách
 • Napier’s Checkerboard – počítadlo

12: Just play