DreamBox

Typ portálu

vzdělávací systém s herními aktivitami

Jazyk

anglickyPopis

DreamBox je vzdělávací portál sloužící jako doplněk k výuce matematiky na základních školách postavený na nové inteligentní adaptivní učební technologii vyvinuté přímo firmou DreamBox Learning.

DreamBox nabízí členství institucionální, které ovšem není možné získat v České republice, nebo členství rodinné, ve kterém jedna rodina může mít pod sebou až pět žáků. K rodinnému členství je nabízen zkušební čtrnáctidenní přístup.

Trial verze rodinného členství:

V rámci členství získá rodič přístup do nastavení rodinného účtu, kde přidá své děti, nastaví jim úroveň (grade – třídu) a preferované výukové standardy. Třídy lze zvolit od K (kindergarten – školka) a 1 do 12. Podporované třídy jsou K-8, při volbě vyšších tříd bude žák zařazen do určité úrovně osmé třídy a pokračuje v navazujícím kurzu Algebra, který už není dále rozčleněn podle počtu let studia. Po dokončení maximální úrovně bude dostávat opakovací lekce nižších ročníků. Výukové standardy lze nastavit podle různých států USA, ve kterých mají různé označení a rozčlenění. Na výběr je z 21 možností, obecná volba je DreamBox Learning Units.

Žák si při první návštěvě nastaví heslo (obrázek) a dostane se ke svému prostoru, ve kterém má na výběr z nabízených aktivit. To jsou výukové dávky formou interaktivních her či programů pojmenované podle procvičovaného tématu. Jednou za čas se v nabídce objeví i minihra, která nesouvisí s učivem, procvičuje pozornost a zároveň vede k rychlému odpočinku od probíraných témat. Každou dávku lze nakonec dokončit i při nepříliš úspěšném ovládnutí aktivit, systém umí rozeznat problémy a cíleně napovědět nebo vyřešit úkol za žáka. Není-li téma vyřešeno úspěšně, změní se nabídka nabízených aktivit ve prospěch učiva, které je nutné pochopit a procvičit. Po úspěšně realizované aktivitě se zaznamená počet dosažených bodů – peněz, herní čas a počet ukončených aktivit během posledního přihlášení. Za získané peníze lze pod záložkou my stuff nakoupit doplňky jako nový avatar, hudbu, wallpaper – obrázek na plochu a po splnění jistých pravidel i hry. Žák nemá přehled o tématech, která ho ještě čekají, ani o struktuře rozhodování o tom, které aktivity mu budou nabídnuty. Nedojde ani k oznámení o ukončení výukového celku (třídy, úrovně).

Rodič má přístup do prostředí Family dashboard, kde lze pozorovat postup dětí (lze mezi nimi přepínat), jejich aktivitu, zadávat jim cílené lekce jako assignment. Úvodní stránka shrnuje celkový aktivní čas v prostředí DreamBox, počet ukončených lekcí, počet absolvovaných standardů a počet standardů, ve kterých došlo ke zlepšení, přehledná tabulka naznačuje pohyb žáka v kurikulu, jsou zde k dispozici také náhledy na poslední aktivity. Ty jsou pak přístupné i v záložce Activity. Aktuální témata zde mají stručný popis cíle aktivity a rodič si zde může zahrát ukázkovou lekci. Záložka Standards vede k přehledu výukových témat v rámci jednotlivých ročníků. Je zde označeno, jestli má žák téma splněné, rozpracované nebo zatím nerozpracované. Záložka Usage vede na sloupcové grafy, ve kterých je znázorněna aktivita žáka během týdne – strávený čas během dní v týdnu a počet dokončených lekcí. Cílené lekce lze žákům zadávat v záložce AssignFocus. Zde je přehled již absolvovaných úloh. Při zadávání úloh lze zvolit délku trvání testu (krátkodobý, dlouhodobý). V krátkodobém testu lze zadat dvě různé úlohy. Úloha se vybere určením ročníku, hlavní skupiny témat a konkrétního podtématu. V závislosti na tom, jestli žák již téma zpracoval, je mu odeslána lekce úvodní, pokročilá nebo opakující.

Lekce jsou zpracované v několika různých grafických a myšlenkových prostředích. Jsou připraveny hravě za použití motivace virtuálním světem. Kde je to možné, dochází k vizualizaci vypočtených příkladů, čímž je podpořeno porozumění tématu. Některé dávky pracují na procedurálních schopnostech, jiné na konceptuálním pochopení. Kombinace obojího přístupu se zdá přínosná. Z hlediska použití systému v českém prostředí se zaměřením na druhý stupeň ZŠ je potřeba upozornit na následující: některé algoritmy mají jiný zápis než u nás. Některé typy příkladů jsou dovedené do větší obtížnosti než u nás, naopak některá témata probíraná u nás jsou zde jednodušší nebo nejsou zařazena vůbec. Obecně méně pozornosti je věnováno geometrii, statistice.