XSection

Platforma

mobilní zařízení (Android, Apple)

Cena

zdarma

Třída/Věk

střední škola

Tematické zaměření

geometrie těles, řezy rovinami, deskriptivní geometriePrincip

XSection je průvodce řešením problémů geometrie těles. Posiluje vnímání 2D reprezentace mnohostěnů, čar a rovin z 3D euklidovského prostoru. Všechny problémy lze vyřešit bez složitých výpočtů následováním pokynů, případně pomocí nápovědy krok za krokem. Aplikace obsahuje požadovaná teoretická fakta a vysvětlení. Definice lze najít ve slovníku aplikace. Aplikace nedovolí vytvořit nemožný objekt: například „protínat“ šikmé čáry (což je typická chyba při vytváření příčných řezů na papíře).

Hlavní tématy jsou: hranoly, krychle, hranoly a kvádry, pyramidy a čtyřstěny, diagonály mnohostěnů, řezy, diagonální řezy, paralelní a středové promítání, metoda stop, metoda vnitřní projekce.

První kapitoly se odemykají v průběhu řešení v závislosti na postupu. V rámci otevřených kapitol lze přecházet mezi úlohami bez nutnosti vyřešit všechny předcházející. Počínaje 8. kapitolou se další úkoly odemykají ve čtyřhodinových intervalech. Je možné si zakoupit IAP, který toto omezení odstraní.

Aplikace je od tvůrců známých aplikací Pythagorea a Euclidea, má velmi podobné prostředí i funkčnost.