x=1: Learn to solve equations

Autor

Daniel Gronau

Platforma

mobilní zařízení (Android)

Cena

zdarma

Třída/Věk

8. třída ZŠ – 1. ročník SŠ

Tematické zaměření

lineární rovnicePrincip

Z názvu aplikace je patrný její účel – naučit uživatele řešit lineární rovnice. Tento cíl je pravděpodobně příliš ambiciózní, ale část aspektů nutných k řešení rovnic aplikace jistě podporuje.

Aplikace nabízí jednoduché prostředí se standardním matematickým zápisem lineárních rovnic, ve kterém lze s objekty manipulovat. Cílem je nalézt hodnotu neznámé x, tedy osamostatnit x na jedné straně rovnice. Manipulace s čísly a ostatními objekty probíhá pomocí označení dvou objektů (až je označen dotykem první objekt, přetáhneme jej na druhý objekt). Pokud naznačená operace dává matematicky smysl, je pak proveden automaticky další krok výpočtu. Hlavní procvičovanou dovedností je tedy rozeznání „dalšího kroku řešení“, neboli volba dalších dvou objektů a operace, která s nimi má být provedena. Mnoho dalších dovedností potřebných pro řešení rovnic aplikace provádí automaticky, a tedy nedojde k jejich přímému procvičení uživatelem (např. numerické počty, roznásobení, struktura operací se zlomky).

Označování zamýšlených složitějších objektů (zlomek, závorka) vyžaduje trochu cviku, je potřeba se jich prstem dotýkat trochu déle, než jen čísla.

V hodnocení úkolu se ukládá počet uskutečněných kroků, k úkolům se dá vrátit a pokusit se o lepší výsledek – nižší počet úprav.