Wuzzit Trouble

Autor

Wuzzit Trouble

Platforma

mobilní zařízení (Android, Apple), PC webový prohlížeč

Cena

60 Kč

Třída/Věk

od 8 let

Tematické zaměření

rozvíjení matematického myšlení, násobkyPrincip

Wuzziti jsou pohádkové bytůstky zajaté ve vězení tajemného hradu. Úkolem každého kola hry je vysvobodit jednoho Wuzzitíka z klece sesbíráním všech klíčů. Klíče jsou umístěny na velkém ozubeném kole (s 65 zuby), kterým se pohybuje pomocí menšího kolečka s daným (menším) počtem zubů. Malým kolečkem lze na jeden tah otočit až pětkrát ve směru po nebo proti směru hodinových ručiček. Tři levely mají po 25 kolech a jsou rozlišené prostředím – první level se nachází v botanické laboratoři (Botany Lab), používá se jedno malé kolečko až do 11 zubů po směru hodinových ručiček i proti němu. Druhý level je ve Vynalézárně (Invention Room), přidávají se další kolečka (až 3). Ve třetím levelu – v Laboratoři budoucích technologií (Future Tech Lab) se používají až 4 kolečka a je potřeba používat oba směry točení.


Před každým kolem se ukáže, kolik tahů je optimálních, jaké prémiové objekty lze získat, a kterým místům s bombami je potřeba se vyhnout. Za podařené vysvobození lze získat až tři hvězdičky podle toho, kolik tahů bylo použito, a jaké prémie nebo bomby byly vyzvednuty.
Hra je myšlenkou a prostředím jednoduchá, ale to neznamená, že není náročná na přemýšlení. Patří spíše do kategorie her logických, rozvíjejících myšlení obecně, z matematických konceptů jsou zde implicitně zapojeny násobky a pořadí aritmetických operací.


Hru lze hrát i online ve webovém prohlížeči, nevýhodou je nejisté uchování mezivýsledků pro postup ve hře.

Motivace: příběhem – vysvoboď Wuzzity z vězení, plný počet hvězdiček za optimální řešení, body