Tower Math

Autor

Freecloud Design, Inc.

Platforma

mobilní zařízení (Android, Apple)

Cena

49 Kč

Třída/Věk

2.-4. třída

Tematické zaměření

základní aritmetické operacePrincip

Tower Math je aplikace pro procvičování základních aritmetických operací dobrodružnou formou. Na začátku si hráč zvolí avatara a procvičovanou operaci (+,-,*,/). Poté je proveden krátkým motivačním příběhem – čísla byla zakleta, je potřeba je osvobodit (pro každé kolo je potřeba osvobodit jiný počet čísel). Zakletá čísla se pohybují po cestách v krajině, cílem je nedovolit jim krajinou projít na druhou stranu a vysvobodit je seslanými kouzly. Na strategických bodech cesty je potřeba vystavět různé stavby (věž, kanón, maják), které kouzla vysílají. Cenou za vystavění je správný výpočet matematického příkladu. Obtížnost si volí hráč sám – malá stavba je za jednoduchý příklad, střední za střední, velká za obtížnější. Dále se postupně přidávají bonusové efekty, které pomohou pohybující se zakleté čísla zastavit, zpomalit nebo osvobodit.

Dobrodružná složka přebere pozornost hráče tak, že počítání příkladů bere jako prostředek k dosažení cíle. Zpočátku se postupuje od 1 kola k dalším, při změně procvičované operace cesta vede dál (nezačíná se opět od začátku).

Cesta zakletých čísel se odehrává v přírodní krajině, která je pěkně graficky zpracovaná.