Todo Math

Platforma

mobilní zařízení (Android, Apple)

Cena

zdarma

Třída/Věk

předškoláci-2. třída

Tematické zaměření

procvičování učiva matematiky, základní matematické konceptyPrincip

Todo znamená ve španělštině „všichni“ – a tato aplikace je určena pro všechny žáky předškolních až druhých tříd, včetně dětí s rozdíly v učení, jako jsou nedostatky ve sluchovém a vizuálním zpracování, opoždění jazyka nebo nedostatečně rozvinuté jemné motorické dovednosti.

Hráč může zvládnout 41 misí pokrývajících společné základní výukové standardy pro třídy K-2. Může také začít na začátku a postupovat přes všechnu náplň nebo si může vybrat hru vlastní volbou. Mise vypadají jako mapy pokladů, a při každé aktivitě se děti přibližují k pokladu. Činnosti jsou v podstatě procvičování, ale jsou připraveny tak, aby byly zábavné a přitažlivé. Matematické operace jsou ilustrovány za použití manipulativních prvků. Mise postupují od čísel přes aritmetiku, k časovým a slovním úlohám, až k násobení.

Hry nabízejí přímočaré a promyšlené matematické procvičování bez rušivých prvků. Hry mohou být ideální pro několik minut každodenního procvičování matematiky, zejména za využití přizpůsobitelného odpočítávání, které může dětem pomoci sledovat, jak dlouho už hrály.

Jasné verbální a vizuální pokyny (anglicky) vedou děti aktivitami. Děti získávají hvězdy a odemykají hry, jak postupují; učitelé vidí individualizované zprávy o pokroku. Možnosti v nastavení se upravují pro leváky a dyslektiky. Učitelé v učitelském účtu mohou snadno přizpůsobit možnosti hraní pro jednotlivé děti, sledovat a posílat žákům další aktivity k procvičení. Todo Math lze používat i se žáky se speciálními potřebami, systém umožňuje individuální tempo. Učitelé mohou přidat až 30 studentů a spravovat účty z webového panelu učitelů. Lze také upravit jazyk pro každého studenta v nabídce nastavení. Vybírat je možné z angličtiny, španělštiny, čínštiny, korejštiny, japonštiny, němčiny nebo francouzštiny.