Slice Fractions 2

Autor

Ululab

Platforma

mobilní zařízení (Android, Apple)

Cena

110 Kč

Třída/Věk

4.-5. třída

Tematické zaměření

koncept zlomkuPrincip

Cílem každého kroku je uvolnit mamutovi cestu tak, aby mohl projít dál. Překážky jsou z ledu nebo lávy, navzájem se zruší (pokud jsou ve stejném množství). K pohybu dostupných objektů slouží různí “pomocníci” – šnečci, kteří mají natahovací krky a přilepí se hlavičkou, bubliny, duši (kteří simulují násobení), ptáci s vystřelovacími zobáky aj. Je potřeba vymyslet strategii, postup jednotlivých kroků tak, aby zafungoval mechanismus odstranění překážek. Některé bloky je potřeba dělit na menší. Postupně dochází k zavedení symbolů pro části celku a k představení zlomků. Během řešení úkolu je potřeba (nevědomě) sčítat a později i násobit zlomky a převádět na společný jmenovatel. Každý úkol lze obnovit v případě neúspěchu, pokud neúspěch trvá dlouho, je napovězen další krok. U hraní se rozvíjí konceptuální pojetí zlomků, strategické myšlení, představivost – co nastane, když se spustí daný mechanismus za předpokladu intuitivně pojaté gravitace. Hra je poetická, s vtipem.

Motivace: příběhem (najdi šneka, aby ti vrátil čepici), po každém splněném kole může mamut svézt na zádech jiného kamaráda