RelationShapes

Autor

Web adresa

Platforma

mobilní zařízení (Android, Apple)

Cena

zdarma bez reklam

Třída/Věk

předškolák – 3. třída

Tematické zaměření

rovinná představivost, manipulace se základními geometrickými tvaryPrincip

Základní myšlenkou hry jsou manipulace s různobarevnými kruhy, čtverci a trojúhelníky. Úkolem hráče je na obou polovinách herního pole získat stejné rozmístění tvarů. Využívá se posun, změna velikosti a otáčení. Po úspěšně dokončeném úkolu si hráč výsledný obrázek může dotvořit za použití bonusových doplňků (části obličejů, okna, dveře, kola atp.) a finální výtvor vyfotit a uložit do galerie. Hra má jednoduchou myšlenku, přispívá k budování geometrické představivosti. Tvořivá část je pro cílovou věkovou skupinu zábavná.

Struktura: 54 aktivit Match it a Picture it