Pythagorea 60°

Platforma

mobilní zařízení (Android, Apple)

Cena

zdarma

Třída/Věk

střední škola

Tematické zaměření

geometrické pojmy, jejich vlastnosti, konstrukční úlohyPrincip

Pythagorea 60° je rozšířením hry konstrukčních úloh Pythagorea na síť tvořenou rovnostrannými trojúhelníky. Nástroji konstrukce jsou pouze označování bodu jako průsečíku dvou čar (poklepem prstu), vedení přímky a označení úsečky procházející dvěma body (potáhnutím od jednoho bodu k druhému). Hlavní témata kapitol obsahují např. délku a vzdálenost, rovnoběžky, kolmice, trojúhelníky rovnostranné, rovnoramenné i pravoúhlé, těžnice a střední příčky, výšky, pythagorovu větu, rovnoběžníky, lichoběžníky obecné a pravoúhlé, kružnice, šestiúhelníky, kosočtverce, souměrnosti, bodovou symetrii, rotace, úhly a jejich půlení, plochu, tečny. Každá kapitola je uvedena úlohami jednoduchými, postupně pak dochází k nárůstu obtížnosti. Úroveň těžších úloh odpovídá šikovným maturantům, u některých příkladů se lehce zasekne i vysokoškolák. Na internetu lze najít uživateli sdílená řešení a komentovaná řešení.
Nápověda obsahuje definice používaných pojmů a jejich základní vlastnosti. Pro její použití je potřeba být online. K dokonalosti aplikaci schází snad jen část nápovědy formou teoretických znalostí potřebných k vyřešení jednotlivých úloh.


K nalezení řešení Pythagorey 60° je mnohdy potřeba rozdílného pohledu na věc než v originální hře Pythagorea. Přesto úspěšní řešitelé Pythagorey mají při hraní Pythagorey 60° výhodu znalosti některých potřebných myšlenek.

Struktura: 26 kapitol