Prodigy

Platforma

Web/ipad aplikace

Cena

zdarma/placené členství s výhodami

Třída/Věk

1.-8. třída

Tematické zaměření

procvičování učiva matematickyPrincip

Prodigy Math Game je vzdělávací aplikace navržená tak, aby bylo učení matematiky zábavné. Odehrává se ve světě fantazie v několika různých krajinách, kde hráčská postava čaroděje musí bojovat se silami zla. Zlý mistr loutek ukradl klíče správce, aby zabránil studentům získat znalosti, a čaroděj se musí probojovat mnoha světy, aby porazil mistra loutek.

Pokaždé, když musí čaroděj vstoupit do „kouzelnické bitvy“, je hráči předložena matematická otázka, která, pokud odpoví správně, dá čaroději sílu bojovat s nepřítelem. Hráč může spolupracovat se svými mazlíčky (zvířecí postavičky), které získává v průběhu hry, může je také sbírat, vylepšovat a vyvíjet, což je silný motivační prvek.

Matematické otázky jsou poměrně rozmanité a uvádí se, že jsou v souladu s učebními osnovami po celém světě, včetně australských standardů od 1. do 8. ročníku. Otázky se proto v průběhu let liší v obtížnosti a složitosti a také podle hodnocení hráčských schopností během prvních otázek. Otázky jsou pak přizpůsobeny hráči a stávají se náročnějšími. Matematické úkoly zahrnují například jednoduchou aritmetiku (která vyžaduje písemné odpovědi) až po složitější výpočty, identifikaci geometrických tvarů, čtení a analýzu grafů, pravdivá/nepravdivá tvrzení, čas apod. Podpořené ročníky jsou 1-8.

Prodigy Math Game je navržena učiteli, aby pomohla žákům získat větší sebevědomí a kompetentnost ve svých matematických dovednostech. Je založena na jednoduchém mechanismu, kdy hráč musí splnit úkol, aby získal body, ceny atd. Matematické otázky, které jsou ve hře vložené, jsou užitečné a relevantní, nicméně množství času stráveného odpovídáním na matematické otázky je hodně nižší než obecná hra. Hra je poměrně přímočará a lze ji snadno sledovat pomocí vedené ruky, která vám pomůže na cestě (přestože je cesta zároveň motivovaná příběhem). Hráči musí mít ke hře účet, který po nich vyžaduje zadání křestního jména a iniciály příjmení, ze kterého je vytvořeno uživatelské přihlášení. Po přihlášení však může být hra v případě potřeby offline. To by odstranilo možnost hrát s ostatními online.

Vývojáři trvají na tom, že vzdělávací prvek aplikace bude vždy zdarma, ale hráči jsou agresivně vystavováni nabídce získání prémiového členství, které zahrnuje měsíční nebo roční poplatek. Pokaždé, když hráč postoupí o úroveň výše, jsou mu předloženy upoutávky, které by mohl mít, kdyby se stal členem. To je nepříjemný a znepokojivý aspekt aplikace. Existují také návrhy na nákup položek v Lighthouse Town, ale z aplikace k nim není přístup. Rodiče potřebují přístup na web, aby si mohli zakoupit členství a jakékoli položky z obchodu. Rodiče si také mohou založit bezplatný účet, aby mohli sledovat pokroky svého dítěte, nastavovat cíle a dostávat zprávy. Je zde také prostor pro učitele k nastavení úkolů ve třídě.

Po prvním přihlášení se ve hře spustí automatické hodnocení, aby žáci byli zařazeni do správného ročníku. Pro jednotlivé ročníky má systém vytvořený adaptibilní proces nabídky dalších matematických otázek. Když učitel zadá třídě konkrétní aktivitu, ta se automaticky zařadí jako další nabídnutá sada úloh. Učitel může vybírat zadanou práci podle témat, učitelský účet bohužel neumožňuje nahlédnout do konkrétního zadání, které bude přiřazeno. Ve hře je vestavěné formativní, diagnostické a sumativní hodnocení. Učitel ve svém účtu získává okamžitou zpětnou vazbu.

Nevýhodou v českém prostředí je relativně silná závislost na znalosti angličtiny. Bez porozumění příběhu se dá pokračovat, některé úlohy mají jasné zadání, u některých však je porozumění textu zadání nutností. Tato obtíž by se dala obejít přípravou kurzu učitelem tak, aby žáci věděli, co text znamená, nebo aby jej vůbec nepotřebovali. Druhou nevýhodou je rozdílnost náplně kurzů v ročnících v porovnání s českými standardy. Na druhou stranu, systém je připraven tak, že pokud má hráč s něčím problém, vrátí se k jednoduššímu učivu a nenechá ho „prohrát“.