Monster Math – Duel

Autor

Makkajai

Platforma

mobilní zařízení (Android, Apple)

Cena

220 Kč školní verze, domácí zdarma

Třída/Věk

1.-5. třída, lze nastavit obtížnost

Tematické zaměření

sčítání, odčítání, násobení, dělení, zlomky, desetinná čísla, základy geometriePrincip

Duel je opakovací hra proti počítači, spoluhráči přes wifi nebo sousedovi při rozdělení obrazovky na dvě. Úkolem je vybrat z políček ty, jejichž výsledek je předem dán a nenechat se zasáhnout pohybujícím se nepřítelem. Typ a náročnost příkladů lze zvolit v nastavení (i v průběhu hry). Volit se dá ročník nebo i konkrétní součást učiva (doporučuji, příkladů na jedno téma je hodně).
Jde vytvořit více profilů a v záložce Report kontrolovat postup jednotlivých hráčů. Při připojení na Internet lze využít i nachystaných materiálů k tisku.

Obsah témat je shodný seznamem uvedeným u druhé hry Monster Math.