Mental Math Master

Autor

jqMath

Platforma

mobilní zařízení (Android)

Cena

zdarma s reklamami

Třída/Věk

od 2. stupně ZŠ

Tematické zaměření

sčítání, odčítání, násobení a dělení celých čísel, zlomky, přirozené mocniny, druhá odmocnina, logaritmus o základu 2, lineární rovnice, konečná sumace a násobení přes indexPrincip

Cílem je velmi rychlé počítání zpaměti. Každá úroveň je zaměřena na jistý typ příkladů. V tréninkovém módu lze příklady počítat bez časového tlaku. Naostro pak je na každý příklad deset sekund, vybírá se ze tří možných odpovědí. Jedna úroveň má deset kol. V každém kole je potřeba správně a včas odpovědět na deset příkladů. Každá úroveň má k dispozici deset možností využít pauzu. Po vyřešení jedné úrovně se zpřístupní několik dalších. Hra vyžaduje hluboké soustředění a někdy i odhad výsledků na základě správné úvahy.

Motivace: 12 levelů, hodnocení body i procenty