Mathemagics multiplication

Autor

Slim Cricket

Platforma

mobilní zařízení (Android, Apple)

Cena

část zdarma, plná verze placená

Třída/Věk

2.-3. třída

Tematické zaměření

malá násobilkaPrincip

Tato aplikace nabízí alternativní přístup k učení malé násobilky. Představuje číslice jako charaktery/obrázky postav, poté pomocí těchto charakterů předkládá dětem příběh, nabízí vysvětlení a návod, jak si zapamatovat každý výsledek. Součástí je možnost procvičení. Hlavní myšlenkou je podpořit zapamatování malé násobilky prostřednictvím propojení s postavami, příběhy a pocity.

Po otevření aplikace hráč zadá své jméno, a poté je přesměrován na domovskou stránku. Zde si lze vybrat ze čtyř hlavních nabídek „Discover“, „Learn“, „Play“ a „Challenges“, které se odemykají postupně. K dispozici jsou také další nabídky týkající se nastavení, statistik atd.

První oblast, „Discover“, začíná představením každé číslice reprezentované jako charakter, který dětem nabízí spojení mezi číslicí a postavou. Děti si nejprve musí poslechnout příběh a poté identifikovat znak pro číslici, aby se ujistily, že pochopily, jak je číslice reprezentována. Ve verzi zdarma jsou takto představeny 4 číslice (4-upír, 5-drak, 6-štír, 7-mumie). Druhá oblast, „Learn“, o každém násobení přináší příběh. Krátký animovaný příběh vysvětluje, jak každý výsledek násobení souvisí s číslicemi a jejich charaktery. Účelem je propojit výsledek s příběhem, a tak propojit neurony v mozku a vytvořit asociace. Ve verzi zdarma jsou příběhy pro násobilku čtyř. Třetí část „Play“ je rozdělena na trénink a hru. Během obou částí jsou předkládány otázky a odpovědi s možností výběru. Na konci tréninku se zobrazí nesprávně zodpovězené otázky a děti by si měly příběhy pro tyto příklady zopakovat. Poslední oblastí jsou „Challenges“, které jsou přístupná po zaplacení plné verze.

Aplikace má výhody i nevýhody vzdělávací i funkční. Nový způsob učení se násobilce je vhodný pro část žáků, u nichž způsob učení více využívá příběhy než logiku. Není tak podpořen matematický základ násobilky a hlubší pochopení, naopak naučené znalosti jsou nezávisle procedurální. Postupné procházení všech příběhů může některé uživatele nudit a odradit. Adaptivní personalizované zpracování by bylo přínosnější. Příběhy jsou v angličtině, ale pokud se prokáže přínos metody pro žáky popsaného učebního stylu, bylo by jistě vhodné pracovat s překladem.