MathDoodles Attributes

Autor

Carstens Studios Inc.

Platforma

mobilní zařízení (Apple)

Cena

79 Kč

Třída/Věk

5.-9. třída

Tematické zaměření

klasifikace podle vlastností, posloupnost vzorů, Vennovy diagramy, kombinace, implikace, logika, řešení problémůPrincip

Je pravda, že matematika je víc než čísla. Zvládnutí matematiky vyžaduje více než pouhé zvládnutí numerických dovedností. Tvůrce aplikace říká, že „Klíčem k pochopení matematiky je porozumění vzorcům.“ Proto se aplikace Attributes skládá ze série sedmi her, které jsou navrženy tak, aby prohloubily matematické myšlenkové procesy dětí prostřednictvím tabulek, vzorů a konceptů atributů (vlastností). Hry pomáhají dětem na konci základní školy rozvíjet schopnosti abstraktního uvažování požadované v matematice vyšší úrovně. Hraním her Attributes si žáci vybudují porozumění posloupnostem vzorů, Vennovým diagramům, logice a klasifikaci.

„Atributes by Math Doodles“ je sada 7 her s 10 úrovněmi. Všechny hádanky jsou náhodně generovány, což umožňuje spoustu opakování a cvičení. Hlubší porozumění je podporováno tím, že umožňuje uživatelům vybrat si z rodiny 20 různých sad návrhů atributů.

HRY:

1. Category stack – Klasifikujte položky do zásobníků podle jedné rodiny atributů (vlastností).

2. Combo Table – Reprezentujte položky v tabulce podle dvou rodin atributů.

3. Find it – použijte deduktivní uvažování k odhalení skrytého objektu („IT“).

4. Pattern Sequence – Dešifrujte a dokončete posloupnosti vzorů.

5. Venn – Sdílené sady. Porovnejte množiny prvků ve Vennově diagramu na základě daných vlastností.

6. Double Traits – Identifikujte a uspořádejte položky, které sdílejí dvě společné vlastnosti.

7. If Else Sort – Použijte logické příkazy „if then“ k seřazení položek na základě jejich vlastností.

Hry lze hrát v několika režimech v závislosti na preferencích (závod s časovým tlakem, nekonečný režim, atd.)

Aplikace získala Cenu Editor’s Choice Award 2015 za excelenci v designu.