MathAcademy

Autor

Platforma

mobilní zařízení (Android, Apple)

Cena

zdarma

Třída/Věk

od 3. třídy

Tematické zaměření

aritmetické operace, strategické myšleníPrincip

Ve čtvercovém poli je umístěno několik koleček, na kterých jsou číslice nebo operátory +,-,*,/. Cílem je zvolit správné pořadí sousedních polí tak, aby výsledkem výpočtu v naznačeném pořadí bylo dané číslo – většinou 0, ale někdy je zadaný jiný cíl. Naznačená posloupnost je vyhodnocena popořadě, bez běžné přednosti násobení a dělení, což může být v některých případech matoucí. Na druhou stranu lze aktuální výsledek kontrolovat, objevuje se nahoře nad hracím polem. Spojit lze pole, která jsou sousední horizontálně, vertikálně a po diagonále. Za správná řešení získává hráč body, které lze vyměnit za nápovědu. Nápověda odkryje postupně začátek správné posloupnosti. Hrací pole mají 3×3 až 7×7 polí, někdy je v nich skryto více výpočtů. Celkový počet levelů je 65, odemykají se postupně.