Math Tricks Workout

Platforma

mobilní zařízení (Android)

Cena

zdarma s reklamami

Třída/Věk

od 2. stupně

Tematické zaměření

sčítání, odčítání, násobení, dělení, druhá mocninaPrincip

Hlavní částí aplikace je herní prostředí Workout. To má šest kapitol – sčítání (Addition), odčítání (Subrtaction), násobení (Multiplication), dělení (Division), druhé mocniny (Squares) a speciální triky (Specific tricks). Každá kapitola má několik podkapitol s různým zaměřením, jejichž součástí jsou vždy čtyři typy úloh. Každá podkapitola má také k dispozici nápovědu, kde jsou vysvětleny triky a postupy, jak lze konkrétní typ úlohy počítat rychle zpaměti. Hra vyžaduje velké soustředění. Postupy pro počítání příkladů jsou nestandardní, většina se neučí ve škole.
Záložka Tricks obsahuje nápovědy postupů pro sčítání, odčítání, násobení, dělení, druhé a třetí mocniny. Každou kapitolu lze hrát pouze od začátku, dosažení předchozí úrovně je nutné pro odemčení další.