Math Games

Autor

Godline Studios

Platforma

mobilní zařízení (Android)

Cena

zdarma s reklamami

Třída/Věk

od 2. stupně ZŠ

Tematické zaměření

sčítání, odčítání, násobení a dělení celých čísel, přednost operací, přirozené mocniny, druhá odmocninaPrincip

Cílem je procvičit procedurální početní schopnosti. Ve hře je jedenáct tematických celků, každá je zaměřena na jistý typ příkladů: kalkulátor (zadej řešení), doplň znaménko operace, odmocnina, matematické páry (s daným součtem), správná odpověď (doplň, co v příkladu chybí), magický trojúhelník (stejné součty stran), počítání zpaměti (příklad projede obrazovkou), mocniny, rychlé počítání (co nejvíc příkladů v daném čase), matematický stroj (označ čísla, jejichž součet dá zadanou hodnotu), numerická pyramida (součet spodních políček dá horní políčko). Za zvládnutý výkon jsou odměnou body a mince. Za mince jdou odemknout další celky. V nastavení lze zadat náročnost, časové omezení, počet příkladů (omezený nebo neomezený) a matematické operace, které mají být použity.

Motivace: 11 levelů, hodnocení body a mincemi