Math Club

Autor

Platforma

mobilní zařízení (Apple)

Cena

zdarma

Třída/Věk

3.-4. třída

Tematické zaměření

procvičování základních aritmetických operacíPrincip

Jednoduché, ale graficky pěkné prostředí určené k důkladnému procvičování základních aritmetických operací – sčítání, odčítání, násobení, dělení. Sady příkladů jdou za sebou, nelze mezi nimi přeskakovat. Nejprve je sada na jednoduché sčítání, poté jednoduché odčítání, pokročilé sčítání, pokročilé odčítání, nakonec násobení a dělení. Všechny výpočty jsou prováděny pod sebou, hráč výsledky píše dotykem na obrazovku. Program číslice občas přečte špatně, proto je potřeba vždy zkontrolovat vložený výsledek. Aplikace je vhodná jako procvičovací do 3., 4. třídy. Nevýhodou je pevné řazení úloh za sebou a citlivost na správné zapsání výsledku dotykem. Výhodou je velká zásobárna příkladů k jednotlivým operacím, jejich postupná gradace a při zápisu dotykem procvičování psaní číslic.