Matemág

Autor

TechSophia

Web adresa

Platforma

Android (Google Play), Apple (App Store), Microsoft

Cena

499,90 Kč plná verze, trial zdarma

Třída/Věk

6-10 let

Tematické zaměření

budování základních matematických konceptůPrincip

Matemág je hra postavená na principech Hejného metody, je určená pro žáky 1.-3. třídy, ale může potěšit i děti starší. Příběh dvou dětí, které se během prázdnin vypravily do země čaroděje Matemága zvané Abima, aby se zde přiučily matemagii, motivuje procházení kouzelnou krajinou za plnění úkolů potřebných k další cestě. Ve hře je kromě úvodu a závěru 23 levelů, v trial verzi je jich přístupných 7. Každá úroveň má podobu cesty ve fantastické krajině, pohyb dětí se řídí dotykem na obrazovce, postupně se přidávají různá prostředí pro úkoly: krmení rostlin tak, aby jídlo bylo spravedlivě rozděleno, určení sekvence pohybů k průjezdu sítí (tabulkou) s překážkami, určení sekvence pohybů nahoru a dolů pro výtahy, zopakování sekvence tónů pro opičáka, řešení početních schémat, vyvažování vah. Vizualizace řešených problémů je součástí většiny úkolů. Úroveň zobrazených úkolů je řízena individuálně – částečně podle zadané třídy hráče a částečně podle jeho úspěšnosti ve hře. Hra má povedenou grafiku, dabing i doprovodnou hudbu.

Motivace: Příběh, který předchází hře a hru nakonec i uzavírá, 23 úrovní.