Marble Math Junior

Autor

Artgig Studio

Platforma

Mobilní zařízení (Apple)

Cena

99 Kč

Třída/Věk

1.-3. třída

Tematické zaměření

rozpoznávání tvarů, posloupnosti, hodnota čísel, zlomky, pořadová čísla, sčítání, odčítání a násobení do 100Princip

Marble Math Junior je aplikace, která kombinuje hru s bludištěm pro barevnou kuličku (marble) s matematickými slovními úlohami. Žáci od mateřských škol až do třetí třídy si zde mohou procvičovat mnoho základních matematických dovedností včetně rozpoznávání tvarů, sčítání a odčítání do 100, času, peněz, zlomků, rozpoznávání posloupností a dalších. Obtížnost lze zvolit ze tří možných úrovní. Vzhledem k tomu, že hra je určena pro začínající čtenáře, mohou hráči využít poslechu zadání čteného nahlas (anglicky) dotykem slov v horní části obrazovky. Jakmile si hráč vytvoří účet a svého avatara, jednoduše pak koulí kuličkou po obrazovce, aby se dotkla správných čísel a odpověděla tak na zadání. Kuličku lze posunovat prstem nebo koulet nakláněním zařízení. Kulička prochází kolem překážek a pohybuje se směrem k jamce, kde úkol končí. Zábavný efekt mají další objekty v bludišti, které mohou ovlivnit způsob a rychlost pohybu kuličky.

Procvičované učivo lze měnit v nastavení. Pro úkoly s penězi lze zvolit měna (Euro, dolar a další.) V horní části obrazovky se objevují matematické úlohy, jako například „Sbírejte čísla, která se rovnají třem“, a hráč vede bludištěm s kuličku, aby našla odpovědi na daný problém. Mezi tématy najdeme rozpoznávání tvarů, posloupnosti, hodnotu čísel, zlomky, pořadová čísla, sčítání, odčítání a násobení od velmi jednoduchých úloh až do 100.

Nevýhodou pro české uživatele je závislost na pochopení anglického zadání.