Linedoku

Autor

Mindmill Puzzle Games

Platforma

mobilní zařízení (Google Play, App Store)

Cena

zdarma

Třída/Věk

od 1. třídy

Tematické zaměření

logické myšlení, rovinná představivostPrincip

Linedoku je sada deseti logických her:

One Stroke – obtáhni obrázek jedním tahem (400 úloh rozdělené do kategorií začátečník, pokročilý, expert a mistr)

Cross Path – ve čtvercové síti jsou překážky a místa s číselnou hodnotou, ze kterých je potřeba natáhnout v horizontálním a/nebo vertikálním směru výběžky délek, jejichž součtem je zadaná hodnota. Cílem je takto vyplnit celé pole. (725 úloh)

Loops – cílem hry je otočit dílky (něco jako potrubí) tak, aby na sebe navazovaly a vytvořily uzavřené smyčky (750 úloh)

Color Connect– ve čtvercové síti jsou dvojice stejně obarvených políček. Cílem je všechny tyto dvojice spojit, aby byla síť vyplněna, ale aby se cesty nekřížily (425 úloh)

Blocks – v herním poli je vyznačeno schéma, do kterého je potřeba osadit bloky různých tvarů, které jsou k dispozici (600 úloh)

One Line – ve čtvercové síti jsou překážky a místo odkud začít. Cílem je vyplnit herní pole jednou nepřerušovanou čarou (425 úloh)

Color Loops – hra je podobná jako Loops, liší se tím, že je potřeba do smyček propojit dvojice stejně barevných dílků. (475 úloh)

Slide – ve čtvercové síti jsou na jednotlivých polích nákresy. Políčky lze horizontálně a vertikálně pohybovat směrem k volnému prostoru. Cílem je přesunou políčka tak, aby nákresy na nich navazovaly. (200 úloh)

Pipe Connect – ve schématu jsou barevně rozlišené části potrubí. Chybějící kousky je potřeba doplnit z výběru. (415 úloh)

Number Maze – ve čtvercové síti jsou překážky, místo odkud začít a několik míst s čísly. Cílem je z místa startu natáhnout jednu cestu tak, aby prošla očíslovanými políčky v zadaném pořadí. (425 úloh)