Jungle Fractions

Autor

Andrew Short

Platforma

mobilní zařízení (Apple)

Cena

79 Kč

Třída/Věk

4. – 6. třída

Tematické zaměření

koncept zlomku, jednoduché operace se zlomkyPrincip

Aplikace slouží pro procvičení rozpoznání, pojmenování zlomků s malým jmenovatelem (do 12) a základních manipulací s nimi. Obsahuje pět základních aktivit – Name Fraction (cílem je zapsat zvýrazněnou část koláče/kruhu jako zlomek; ve chvíli nastavení zápisu tento doprovodný hlas anglicky přečte), Compare Fractions (cílem je mezi dva zlomky, které jsou zde také vizualizovány, doplnit porovnávací znaménko), Convert Fractions (převod nevlastního zlomku na smíšený tvar a zpět), Add Fractions (dva zlomky, které zároveň graficky znázorněny, je cílem sečíst) a Multiply Fractions (násobení graficky znázorněného zlomku zapsaným zlomkem – graficky označit výsledek).

V nastavení si lze zvolit zvířecího průvodce, dále se lze přepnout do části s vysvětlením pojmů, zvolit obtížnost (5 levelů – čtvrtiny, šestiny, osminy, desetiny, dvanáctiny) a styl hry (soustavná/omezená hra, povolení přeskočení úkolu, vyžadování odpovědi, po kolika správných odpovědích vyslat gratulaci).

Hra je jednoduchá, přehledná, plnící svůj účel.