Hands on Equations 1, 2

Autor

Henry Borenson

Platforma

mobilní zařízení (Google Play, App Store)

Cena

každá 79,90 Kč

Třída/Věk

od 5. třída ZŠ až SŠ včetně

Tematické zaměření

lineární rovnicePrincip

Aplikace se dá popsat jako interaktivní prostředí pro vizualizaci a řešení lineárních rovnic. Každá aplikace má 8 vzdělávacích kapitol plus opakování (review), aplikace 1 a 2 na sebe navazují. Každá kapitola obsahuje krátké video (do 2 minut), ve kterém je vysvětleno, jakým způsobem namodelovat daný typ rovnice a jak přijít k řešení a vykonat zkoušku. Video je potřeba shlédnout, až poté jsou zpřístupněny příklady k lekci. Zadanou rovnici je nejprve potřeba namodelovat na „váhách“. Váhy jsou statické, a slouží pouze k navození představy a k oddělení levé a pravé strany. Na ramena vah se umístí figurky namísto neznámé x a karty s čísly (kladná celá). Postupně jsou vysvětlovány postupy, co lze na vahách dělat, aby rovnost zůstala neporušená. Tyto úpravy pak uživatel provádí sám, není zde žádné potvrzení správnosti úprav nebo zautomatizování některých kroků. Například odebrání jedné figurky z obou stran vah má být provedeno „současně“. Nakonec je z číselníku vybráno řešení a provede se zkouška. Zkoušku je doporučeno dělat po vizuálním obnovení počáteční situace, což je zbytečně zdlouhavý krok. Hands on Equations 1 končí ve fázi, kdy se násobky proměnných mohou na jedné straně i odečíst, ale pouze tehdy, když výsledkem je kladný násobek. V Hands on Equations 2 dochází k zavedení opačného prvku – v rovnici je značen přeškrtnutým x a ve vizualizaci je znázorněn figurkou světlejší barvy. Uživatel se naučí odstranit dvojici různě barevných figurek, převádět neznámou na druhou stranu rovnice. Nakonec dojde k identifikaci opačného prvku s (-x). V aplikacích 1, 2 se pracuje pouze s celými čísly.

Videa jsou anglicky, ale fungovalo by české vysvětlení se ztlumeným zvukem. Některé kroky jsou zbytečně zdlouhavé, ale na druhou stranu pro zadání řešení není potřeba namodelovat vše podle návodu. Je škoda, že váhy nejsou interaktivní, mohly tak dávat zpětnou vazbu o správnosti úprav.