Gomma

Platforma

mobilní zařízení (Apple)

Cena

zdarma

Třída/Věk

2. stupeň ZŠ, SŠ

Tematické zaměření

soustava lineárních rovnicPrincip

Gomma je prostředí pro intuitivní řešení dvou nebo tří rovnic o dvou až třech neznámých. Neznámé jsou reprezentovány barevnými kuličkami, rovnice pak seskupením kuliček a uvedením celkové váhy. Cílem je najít váhy jednotlivých kuliček. Aplikace má tři úrovně obtížnosti. V první jsou kuličky dvou barev, ve druhé se vyskytují tři barvy, ale jedna z kuliček je rovnou zadána, ve třetí už jsou obtížnější kombinace kuliček.