Frog puzzle

Autor

Giyomu Games

Platforma

mobilní zařízení (Android)

Cena

zdarma

Třída/Věk

od 4. třídy

Tematické zaměření

strategické myšlení, prvky kombinatoriky, rovinná představivostPrincip

Hra má 60 standardních levelů, které jsou řazeny po šesti do deseti skupin. Postupně jsou představovány způsoby pohybu žabky a vlastnosti přítomných objektů. Hlavním cílem je provést žabku ze startovacího zeleného políčka na poslední červené políčko a to tak, že jí na ostatní pole naznačíme směr pohybu nebo akci, kterou má vykonat. Podmínkou všech úkolů je projít alespoň jednou všechna políčka. Nejprve se žabka pohybuje jen za pomocí šipek udávající směr po šedých kamenech, na tyto se dá stoupnout opakovaně. Poté jsou představena políčka se speciálním symbolem. Ta se vyskytují ve dvojicích označených stejnou barvou a jsou to teleporty mezi nimi navzájem (orientace žabky zůstává zachována). Další přidanou akcí je skok v původním směru přes jedno políčko, pak jsou představena políčka ve tvaru plovoucího koláče dřeva – ten se po prvním použití potopí, nelze na něj stoupnout opakovaně, a konečně akce „o tři zpět“, která žabku zavede o tři pole zpět, ale zachová její orientaci odpovídající vstupu na akční pole. Složitost úloh vždy po přidání nového způsobu klesne a pak graduje, postupně je možné (a nutné) kombinovat dostupné akce s pohybem. Některé složitější úlohy jsou opravdu výzvou a jejich řešení bez nápovědy zabere dost času. Dobré je, že neúspěšné pokusy nejsou nijak penalizovány, u složitějších zadání se vyplatí vyzkoušet i nehotové řešení. Je možné také použít nápovědu – zde je na výběr, jak velkou část kroků chce hráč odkrýt (od prvních kroků až po celé řešení). Za použití nápovědy je potřeba „zaplatit“ zhlédnutím reklamy. Grafické zpracování je přiměřeně jednoduché, ale přesto funkční a povedené.

Fanoušci hry mají možnost zapojit se do komunity hráčů. Lze také vytvářet vlastní zadání a importovat hry vytvořené někým jiným. Za finanční podporu lze eliminovat reklamy a zvolit si vlastní vizáž žabky (základní je zelená). Nevýhodou hry je velká spotřeba baterie mobilního zařízení, lze však zapnout úsporný režim.

Hra nepodporuje zvládnutí tradičních matematických témat, ale učí trpělivosti procházet různé cesty k řešení, strategickému a logickému myšlení a přemýšliví hráči v ní jistě naleznou zalíbení.