Equivalents

Autor

Platforma

mobilní zařízení (Apple)

Cena

zdarma

Třída/Věk

6.-8. třída

Tematické zaměření

zlomky, procentaPrincip

Aplikace nabízí jednoduchou možnost procvičovat hledání ekvivalentních čísel (zlomků, desetinných čísel a procentuálních vyjádření celku). V nastavení lze vybrat obtížnost ze tří možností (jednoduchá, střední, obtížná) a také dvojici či trojici porovnávaných tvarů (zlomky, desetinná čísla, procenta). Samotná hra pak spočívá v určování dvojic (trojic) ekvivalentních hodnot v poli rozměru 6×5. V jednoduchosti je síla aplikace. Ideální pro opakování učiva.