Dragonbox Numbers

Autor

WeWantToKnow

Platforma

mobilní zařízení (Google Play, App Store, Amazon)

Cena

230 Kč

Třída/Věk

4-8 let

Tematické zaměření

rozvíjení základních aritmetických konceptůPrincip

Hra je určena pro první setkání s pojmem číslo a rozvíjí základní aritmetické koncepty. Hlavními objekty jsou tzv. Numy (anglicky Nooms), což jsou různě dlouhé a různě barevné tyčinky s náznakem obličeje charakterizující čísla od 1 (fialová) do 10 (černá). Sčítání se provádí překrytím/přiblížením dvou Numů, vznikne tak delší. Odčítání či rozdělování na sčítance se provádí „přeříznutím“ prstem, velký Num se rozdělí na dva kratší. Slovní doprovod (a lehce infantilní citoslovce) komentuje názvy čísel i aritmetické operace.

Hra se skládá ze čtyř různých aktivit, ze kterých lze zvolit v hlavním Menu: Sandbox (pískoviště), Ladder (žebřík), Puzzle a Run (Běh).

Sandbox: volná aktivita, s Numy „padajícími“ ze zásobníku lze volně experimentovat a poměřovat je s číselnou osou.

Ladder: cílem je sestavit Num, který je tak velký, jak je na číselné ose naznačeno hvězdičkou. Numy k dispozici v zásobníku jsou shodné velikosti, proto je potřeba využít i rozdělení většího na menší, aby výsledek končil přesně na dané pozici.

Puzzle: Do obrázku je potřeba umístit správně dlouhé Numy, aby byl vytvořen obrázek naznačený šablonou. Čas od času se objeví obrazovka, na kterou je potřeba prstem správně napsat danou číslici.

Run: Pohybující se 1-Num sbírá hvězdičky, které se vyskytují v různých výškách. Zmáčknutím čísla se sběrač posune na danou úroveň (výšku). Zpočátku je výška naznačena vzhledem k „zemi“, postupně se objevují i podstavná patra v jiných výškách než nulové. Za splnění úkolu dostane hráč peníze, které použije na nákup dalších levelů. Všechny aritmetické operace v peněžence jsou ilustrovány animací.