Dragonbox Elements

Autor

WeWantToKnow

Platforma

mobilní zařízení (Google Play, App Store, Amazon)

Cena

156 Kč

Třída/Věk

od 5. třídy

Tematické zaměření

rozvíjení základních geometrických konceptů a názvosloví tvarůPrincip

Euklidův ostrov je obýván nepřáteli. Vyřešením jednotlivých úkolů hráč sbírá své pomocníky – armádu, která v několika kolech pomáhá nepřátele zahnat. Souboj s nepřítelem má kromě motivačního také odpočinkový efekt. Grafické vyobrazení ostrova (či spíše hory nebo věže) a vyznačení cesty na něm je povedené a poetické, hudební doprovod též.

Hra je zaměřena na základní geometrické pojmy a vlastnosti. Hráč se naučí rozlišovat trojúhelníky obecné, rovnoramenné, rovnostranné, čtyřúhelníky obecné, čtverce, obdélníky, kosočtverce. Postupně se přidává práce s úhly, rovnoběžkami a kružnicemi a je potřeba využívat známých vlastností objektů k důkazu, že hledaný objekt má požadovanou vlastnost.

Je vhodné hru hrát bez delšího přerušení, protože některé techniky označení vlastností nejsou intuitivní a je potřeba si je pamatovat. Hra je doporučená pro druhý stupeň, ale bez znalosti souvislostí a názvosloví ji zvládnou hrát i žáci prvního stupně. Hra rozvíjí konceptuální pochopení.

Motivace: příběhem, boj s nepřítelem po ukončení části, cesta po mapě