Dragonbox Algebra 12+

Autor

WeWantToKnow

Platforma

mobilní zařízení (Google Play, App Store, Amazon)

Cena

230 Kč

Třída/Věk

od 9 let

Tematické zaměření

rozvíjení základních konceptů práce s rovnicíPrincip

Vzdělávacím cílem hry je zvládnutí algebraických úprav a vyjádření neznámé z rovnice, hráč však tyto cíle ve hře neidentifikuje, nemá pocit, že dělá matematiku. Motivací je dráček, kterého je potřeba osvobodit z krabice tím, že krabice zůstane sama ve svém území. Dráček pak postupně roste. Hra má dvě varianty – Algebra 5+ a Algebra 12+. Myšlenkový základ je zcela shodný, liší se pouze počtem levelů, rychlostí postupu a konečnou složitostí simulovaných algebraických úprav.


Levely odpovídají neprobádaným ostrovům Algebra 12+ deset a navíc další set úkolů k procvičování. Všechny herní kroky na sebe navazují postupně, zpočátku jsou ve hře obrázky, poté i čísla a symboly. Hráč se nenásilně učí používat všechny možné úpravy rovnice, od převádění na druhou stranu, násobení, dělení, přes práci se zlomky až k práci se závorkami. Každá úloha má trojí hodnocení – za splnění úkolu, za optimální zjednodušení herního pole a za minimální počet tahů. Jednotlivé tahy jde vrátit zpátky, zahraná kola jdou obnovit. Úrovně nelze přeskakovat.

Motivace: osvoboď dráčka z krabice, 3 hvězdičky za optimálně vyřešený úkol