Diffission

Autor

Filament Games

Platforma

mobilní zařízení (Google Play, App Store)

Cena

zdarma

Třída/Věk

od 5. třídy

Tematické zaměření

geometrická interpretace zlomkůPrincip

Cílem hry je rozdělit celek na části a vyznačit jich správný počet tak, aby byl ilustrován zlomek daný zadáním. Hra má dva módy (endless – nekonečný a challenge – zde je přidán časový tlak) a tři typy úloh. První skupina úloh se odehrává na útvaru vyseknutém ze čtvercové sítě, kde jsou všechny dílky rovnocenné. Druhá skupina úloh obsahuje zeleně označené čtverečky, které způsobí zmizení dílu obsahujícího tyto čtverečky v případě označení. Poslední skupina navíc obsahuje ještě čtverečky s modrými puntíky. Pokud hráč rozdělí celek podél takto označeného políčka, toto políčko se symetricky podle místa řezu vymění s protějším. V konečném výsledku jsou pak díly s políčky s modrým puntíkem jinak hodnoceny. Hra podporuje porozumění grafické reprezentaci zlomku jako části celku.