Busy Shapes

Autor

EDOKI ACADEMY

Platforma

mobilní zařízení (Apple)

Cena

79 Kč

Třída/Věk

předškolní věk

Tematické zaměření

kritické myšlení, hledání souvislostí, tvary, barvyPrincip

Busy Shapes je aplikace zaměřená na zkoumání a učení pro nejmladší děti předškolního věku založená na teorii kognitivního vývoje Jeana Piageta. Piaget věřil, že nejmladší děti, ve fázi vývoje, kterou nazval „senzomotorické“, se učí o jejich světě tím, že jej prozkoumávají a manipulují s ním. Busy Shapes poskytuje dětem digitální hřiště k prozkoumání jeho vlastností. Využívá umělou inteligenci k automatickému přizpůsobení tak, aby děti dostávaly přiměřené výzvy. Rodiče mohou nastavit různé účty pro několik dětí (až 40) a zkontrolovat, jak dlouho si děti hrály a jaké koncepty zkoumaly. Busy Shapes není zaměřena na učení názvů tvarů; spíše jde o rozvíjení povědomí o tom, jak spolu předměty souvisí a jak ovlivňují sebe navzájem i svět kolem nich.

Hra začíná s jednou dírou a jedním objektem. Děti přetáhnou předmět do otvoru a pak, jako by spadly do jiného světa, se objeví nové prostředí s jinými předměty a otvory. Obtížnost výzev se zvyšuje s množstvím objektů a otvorů různých tvarů, pohybujícími se objekty, překážkami pro pohyb a nakonec s nutností používat nástroje k pohybu objektů. K dispozici není žádná nápověda a žádná pomoc. Děti musí samy prozkoumat a objevit, jak dostat předměty do děr. Hra pokračuje, dokud se hráč nezastaví.