Algebra Touch

Autor

Sean Berry

Platforma

mobilní zařízení (Apple)

Cena

zdarma

Třída/Věk

8. třída ZŠ – SŠ

Tematické zaměření

algebraické úpravy výrazů, lineární rovnice, nerovnicePrincip

Aplikace umožňuje interaktivní manipulace s číselnými a algebraickými výrazy, rovnicemi a nerovnicemi pro jejich zjednodušení, úpravy, případně řešení.

Obsahuje devět tematických okruhů, v nich jsou sady nachystaných lekcí, které se postupně rozvíjejí a zesložiťují. Nová myšlenka je vždy okomentovaná krátkou instrukcí (anglicky). Po dokončení sady úloh následuje výzva (challenge), v níž se procvičuje dokončená látka pod časovým tlakem. Poté lze zůstat u tématu a dál jej procvičovat, nebo přejít do další lekce. V každém okruhu lze také vytvářet vlastní úlohy a ty pak manipulacemi vyřešit.

Manipulace s číselnými a algebraickými výrazy se vyskytují v celé řadě aplikací. Část výpočtu probíhá automaticky (sečtení, odečtení, vynásobení). Pro hráče, který má zkušenost odjinud, může být zpočátku matoucí, že nestačí objekty přetáhnout na sebe, ale je potřeba klepnout na symbol operace. Z metodického hlediska se zdá toto lepší řešení než přetažení, dochází k vědomému užití konkrétní operace. Většina manipulací je spolu s krátkou instrukcí intuitivní, je zde ale několik míst, kde je potřeba herní mechaniku objevit, protože není na první pohled zřejmá. Konkrétně se jedná o vizualizaci pravidel pro počítání s mocninami proměnné. Nad součinem dvou mocnin se objeví oblouk, kam se vyskládají v daných počtech kopie proměnné. Přetažením oblouku do strany se všechny kopie přemístí na jedno místo a vytvoří se tak výsledek. Trochu náročnější je úkol mocninu rozdělit na dvě. Pak je potřeba na oblouku přejet doleva i doprava a umístit na konce vždy požadovaný počet proměnných. Použití oblouku u mocnin je názorné. Zajímavě řešené je také roznásobování, při kterém je potřeba provést animaci procesu. Mezi slabší místa ovládání patří právě spuštění animace roznásobení – často se stane, že hráč akci ukončí namísto, aby ji dokonal – místo, kterého je potřeba se dotknout je málo citlivé. U výzvy v okruhu Distribution se při testování bez důvodu občas rovnice sama rozšířila náhodným číslem, což působilo zbytečné zpomalení ve výpočtu.

Velkou výhodou aplikace je zařazení pokročilejších témat, jako jsou exponenciály a logaritmy. Ovládání dotykem v těchto tématech je dobře vysvětlené, je však potřeba si ho zapamatovat.

Obsah aplikace je dobře metodicky vystavěný. Aplikace patří k nadprůměrným svého druhu.