Algebots

Autor

Neuronic in collaboration with Borough of Manhattan Community College and City University of New York

Platforma

PC (Windows, Apple), mobilní zařízení (App Store)

Cena

zdarma (po registraci)

Třída/Věk

od 2. stupně ZŠ až do SŠ včetně

Tematické zaměření

rovnice, nerovnice různých typůPrincip

Interaktivní prostředí na úpravu rovnic a nerovnic po jednotlivých krůčcích. Úpravy se řadí pod rovnici spojováním vhodných dílků. Rovnici/nerovnici je potřeba řešit v pevně daném sledu úprav (a tudíž ne vždy tím nejjednodušším způsobem). V porovnání s chtěným výsledkem v podobě ručních úprav rovnice a vyjadřování neznámé je práce s prostředím těžkopádná, na druhou stranu pomůže upevnit obecně platný postup.

Typy úloh:

Kvadratické rovnice, proměnná na obou stranách, jednoduché lineární rovnice, lineární rovnice, rovnice s odmocninou, rovnice s „like terms“ (na jedné straně může být více lineárních výrazů), systémy pomocí substituce, nerovnice, rovnice s absolutní hodnotou, nerovnice s absolutní hodnotou, exponenciální rovnice, rovnice s neceločíselnými koeficienty (zlomky a desetinná čísla). Lze aktivovat/deaktivovat časový tlak. V každé kategorii lze zvolit ze tří obtížností. Po několika vyřešených úlohách je změna aktivity – jako bonus se objeví čtyři otázky spojené s tématem.