Abaku

Autor

Abaku

Web adresa

Platforma

Webový prohlížeč

Cena

1 Kč/hra

školy na dotaz

Třída/Věk

od 3. třídy

Tematické zaměření

aritmetické operacePrincip

Abaku je hravá metoda „čtení čísel a rozpoznávání příkladů“. Metoda Abaku má zpracovanou celou metodiku výuky (abaku.cz), podrobná pravidla hry a také má k dispozici pomůcky (kostky, stolní hra). Abaku lze hrát i ve webovém prostředí.

Abakový příklad je číslo, které je vyjádřením zápisu aritmetické rovnosti bez vyjádřených matematických znamének. Abakový příklad se skládá vždy jen a pouze ze dvou čísel členů a jednoho čísla výsledku. Abakový příklad zapisujeme a čteme vždy jen a pouze zleva doprava nebo shora dolů. Abakový příklad vyjadřuje nejprve operaci a až pak výsledek operace.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

  • Hraje se na čtvercové desce s 225 poli. Celkem je během hry rozdáno 110 cifer.
  • Každý hráč má vždy v průběhu hry k dispozici 5 cifer. Pouze v posledních tazích, kdy již bylo 100 cifer k doplnění vyčerpáno, mají hráči k dispozici menší počet cifer. Pokud 1 z hráčů položil poslední cifru a v zásobníku již není žádná k doplnění, hra končí.
  • Tvořený příklad je potřeba přiložit na místo, kde navazuje na alespoň jednu již ležící cifru.
  • Každý tah je třeba do konce časového limitu odeslat. V opačném případě se odešle prázdný tah.

Abaku LAB je digitální učební pomůcka – chráněná výuková a herní webová aplikace pro školy. Abaku PLAY je herní webová aplikace určená veřejnosti (není určená pro školy). Chod celé hry je řízen elektronicky. Internetová verze je tedy velmi vhodnou volbou pro novice a amatéry, protože vyhodnocuje hru přesně. K internetové verzi se dostanete na Abaku Play. Tuto verzi označují pravidelní hráči za designově podařenější a hlavně v ní můžete získat více různých zkušeností, protože zde hrajete vesměs proti zkušeným hráčům. Druhou možností je školní verze Abaku Lab, která umožňuje výběr mezi roboty 4 úrovní. Je výborným trenažérem pro začátečníky.