A Bundle of Graphs

Autor

Mathematics in Education and Industry

Platforma

mobilní zařízení (Android, Apple)

Cena

zdarma

Třída/Věk

od 9. třídy

Tematické zaměření

graf lineární a kvadratické funkce, průměr, medián, graf závislosti dráhy a rychlosti na časePrincip

Aplikace obsahuje šest miniher o grafech zahrnujících přímky, kvadratické grafy, grafy polohy a času, grafy rychlosti a času a průměr a medián z dat daných sloupcovými grafy. Tato aplikace byla vytvořena s podporou instituce Institution of Engineering and Technology. Aplikace obsahuje také vysvětlení (anglicky) podrobně popisující matematické myšlenky za úlohami. Hry jsou procvičovacího charakteru.

Pro hraní her je k dispozici dvojí nastavení. V základním se hry hrají po limitovaný čas pod časovým tlakem. Naopak v tréninkovém nastavení je ve hře vždy 10 otázek, neměří se čas a lze si projít odpovědi a zjistit, jaká byla správná.

Třebaže myšlenka her je jednoduchá, provedení je někdy možná záměrně komplikováno nestandardními vlastnostmi. Například v první hře na procvičení grafů lineárních funkcí je přímka znázorněna pohybujícím se bodem v rovině. Tento fakt ztěžuje rozhodování o odpovědi, ze statického obrázku lze odpověď určit rychleji. Dále u grafů kvadratických funkcí jsou sice paraboly statické, ale skryté. Je nutné je nejprve objevit pomocí lupy a pak teprve odhadnout jejich rovnice. Opět je to ztěžující fakt, protože viditelné místo v obrázku nemusí obsahovat zároveň vrchol paraboly a hodnoty na osách. Dynamické provedení grafů pro rychlost a polohu závislé na čase je sice vhodné, ale obtížnost rozpoznání charakteru pohybu je docela vysoká. Poslední dvě hry na průměr a medián jsou zcela přímočaré a bez problémů.