3 Digits

Autor

Dig-It! Games

Platforma

webový prohlížeč

Cena

zdarma

Třída/Věk

od 2. stupně

Tematické zaměření

zápis čísla ve dvacítkové soustavěPrincip

Hra je postavena na Mayském systému čísel ve dvacítkové soustavě. Mayské zápisy čísel byly také poziční, pozice ale nezapisovali zleva doprava, jak jsme zvyklí, ale seshora dolů. Namísto číslic se používaly kombinace symbolů pro nulu (skořápka), jedničku (tečka) a pět (čárka, pruh). Čísla byla vytvořena pomocí kombinace těchto tří symbolů umístěných ve svislých sloupcích, kde každý řádek představoval hodnotu pozice. Na spodní pozici se zapisuje počet jednotek (20 na prvou), nad ni počet dvacítek 20 na prvou), výš počet čtyřstovek (20 na druhou) a ještě výš počet osmitisícovek (20 na třetí).

Hráči se učí chápat význam pozic v pozičních soustavách a základy číselných systémů. K pochopení není potřeba mít probrané číselné systémy, ale je to výhodou.

Úkol zní jednoduše – zapsat mayským způsobem dané číslo. Provedení ale vyžaduje důvtip a cvik. Hra má 4 úrovně, ty rozlišuje řádová velikost zapisovaného čísla. Lze zapnout odpočítávání času, ale není nutné.