Prohlášení o přístupnosti

(filtrováno)

Univerzita Tomáše Bati, Fakulta aplikované informatiky ve Zlíně se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky „Matematické Digihry“ v souladu se zákonem č.99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek, o informačních systémech veřejné správy a změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102. Toto prohlášení se vztahuje na internetové stránky www.matematickedigihry.cz.

Stav souladu

Tato internetová stránka je částečně v souladu se zákonem č.99/2019 Sb, z důvodu výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

  • Obrázky neobsahují textový popis, a většinou nemají uvedený alternativní text. Obrázky jsou pouze k vylepšení designu, nesouvisí tedy s obsahem, a proto jsme text k obrázkům nezadávali.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 30. 11. 2021.

Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným zaměstnancem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Věříme, že jsou naše internetové stránky přístupné všem uživatelům na základě přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita).

V případě jakýchkoliv problému se prosím obraťte na emailovou adresu:


Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď, nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz